Vi er en sammenslutning af frivillige ulønnede hjælpere.

Vi udfører småopgaver for medborgere, der pga. forskellige begrænsning ikke kan klare det selv. Vi hjælper dem, der har et reelt behov!

Kirker og kirkesamfund er det bagland, som har sat Hjælp Herning i gang. Det er derfor naturligt, at det er et kristent menneskesyn, der er baggrunden for denne samfundstjeneste. Som kristne mennesker lyder ordene bekendt, når vi siger, at vi skal se til vore medmenneskers nød. Det er ikke en tilfældighed. I Bibelen, som er vores trosgrundlag, og derfor også den autoritet der giver os vort menneskesyn, der findes adskillige steder, hvor man bliver opfordret til at sørge for mennesker, der har brug for hjælp. Klarest kommer det til udtryk i Personen Jesus, der uselvisk hjalp alle der bad om hjælp, og der hvor Jesus taler om at elske næsten - altså at sørge for dem man er iblandt. Den gyldne regel og mange lignelser taler om at hjælp nødlidende.

Vi har altså al god grund til at blive aktive, hvis vi har mulighed for det!

 

HISTORIE

I 2011 begyndte arrangementet som et samarbejde mellem daværende sognemedhjælper Benny Bjerregaard Nielsen fra Fredens Kirke og undertegnede fra Sct. Johannes Kirke i Herning. Meget kort derefter kom Åben Kirke også med en frivillig til gruppen. Ideen var ikke helt ny, da man havde lignende tiltag f.eks. i Oase Kirken i Odder. Vi havde også set til Godhets Festival i Stavanger i Norge og andre steder. I første omgang blev det kaldt "ACT" i Herning, men efter en årrække fik det navneforadring til "Hjælp Herning". Det er ikke en forening, men et frit samarbejde mellem kirker og kirkelige foreninger i Herning og omegn. Der har hele tiden været nedsat en styregruppe, hvor der ønskes en eller to fra hver forening / kirke. Der er heller ikke nogen form for regnskab / økonomi ind over, da udgifterne er blevet delt af foreningerne og kirkerne. Dette aftales lidt på gentlemen måden. Det er fortsat et ønske, at sagen må vokse, da der er brug for det kristne menneskesyn, at vi hjælper hvor vi kan. Staten kan med al tydelighed ikke klare alt i landet. Velkommen til at være med!
sognepræst Lennart B. Jessen