Link til tilmelding for at få hjælp.

HVIS DU GERNE VIL HAVE HJÆLP

Hjælp Herning kan tilbyder hjælp til dig, der er begrænset af den ene eller anden årsag og ikke selv kan udføre en given opgave. Du kan som borger godt ønske hjælp flere gange, men én opgave skal være udført inden man kan bede om at få udført en ny.

KONTAKT
Du kan kontakte Hjælp Herning’s koordinator på telefonnummer 50 30 37 50, som vil tage imod dit ønske om hjælp. Du vil blive kontaktet af koordinator ang. tidspunkt for opgavens udførsel og hvem, der kommer.

RAMMER
• Du kan forespørge om hjælp til en opgave af max. 2 timers arbejde for 2 personer.
• Man skal selv have eller anskaffe de redskaber og artikler, der skal bruges til den enkelte opgave – (i særlige tilfælde kan der laves en aftale)
• Hjælperne må ikke modtage nogen form for betaling for den udførte opgave og der må ikke være penge involveret i opgaven. Fx må hjælper ikke handle ind uden dig eller hjælpe dig med at handle på nettet. Er du i tvivl om noget kan du altid kontakte koordinator.

EKSEMPLER
➢ Støvsugning af bil
➢ Afrimning/rengøring af fryser og køleskab
➢ Mindre IT-problemer
➢ Rengøring og oprydning
➢ Lettere klargøring af terasse og have
➢ Ophængning af mindre ting