Vi er en sammenslutning af frivillige ulønnede hjælpere.

Vi udfører småopgaver for medborgere, der pga. forskellige begrænsning ikke kan klare det selv. Vi hjælper dem, der har et reelt behov!

Kirker og kirkesamfund er det bagland, som har sat Hjælp Herning i gang. Det er derfor naturligt, at det er et kristent menneskesyn, der er baggrunden for denne samfundstjeneste. Som kristne mennesker lyder ordene bekendt, når vi siger, at vi skal se til vore medmenneskers nød. Det er ikke en tilfældighed. I Bibelen, som er vores trosgrundlag, og derfor også den autoritet der giver os vort menneskesyn, der findes adskillige steder, hvor man bliver opfordret til at sørge for mennesker, der har brug for hjælp. Klarest kommer det til udtryk i Personen Jesus, der uselvisk hjalp alle der bad om hjælp, og der hvor Jesus taler om at elske næsten - altså at sørge for dem man er iblandt. Den gyldne regel og mange lignelser taler om at hjælp nødlidende.

Vi har altså al god grund til at blive aktive, hvis vi har mulighed for det!